Wyruszając na górski szlak, który zaczyna się w Polsce, często zapominamy, że granica państw w górach nie jest wyraźnie oznaczona. Łatwo ją nawet nieświadomie przekroczyć, to zaś sprawia, że nasza sytuacja również ulega zmianie. W razie wypadku warto mieć pewność, że udzielona pomoc nie zrujnuje budżetu i nie doprowadzi do problemów finansowych. Odpowiednio dobrane ubezpieczenie w Tatry Słowackie zapewni spokój niezbędny do udanej wyprawy w górach.

Koszt akcji ratunkowej na Słowacji

Akcje ratunkowe w słowackiej części Tatr są przeprowadzane przez Horską Służbę – Górskie Pogotowie Ratunkowe. Przyzwyczajeni do bezpłatnych akcji GOPR czy TOPR możemy zapomnieć, że ratownictwo na Słowacji jest odpłatne. Jeśli nie mamy odpowiedniego ubezpieczenia, pokrywającego również koszty akcji ratunkowych w górach, możemy narazić się bardzo wysokie opłaty.

Ile kosztuje akcja ratunkowa przeprowadzana przez Horską Służbę? Koszt zależy m.in. od liczby ratowników, biorących udział w akcji, oraz wykorzystanego sprzętu. Jeśli niezbędne będzie użycie helikoptera, rachunek za pomoc może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy euro.

Czy EKUZ wystarczy na Słowacji?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie gwarantuje pokrycia wszystkich kosztów związanych z wypadkiem za granicami Polski. Refundacja kosztów leczenia i hospitalizacji zapewniona jest jedynie w takim zakresie, w jakim pokrywane są one przez zagraniczne odpowiedniki NFZ.

Co to oznacza w praktyce? Trafiając na słowackie pogotowie, będziemy zmuszeni do wniesienia opłaty za badanie. Choć świadczenia lekarza pierwszego kontaktu i opieka specjalistyczna są bezpłatne, jeśli trafimy do placówki prywatnej, EKUZ nie będzie honorowana. Warto o tym pamiętać, bo razie wypadku szybkość udzielenia pomocy ma bardzo duże znaczenie i może się okazać, że nie ma czasu na szukanie lekarza przyjmującego w ramach umowy z publiczną służbą zdrowia. Ubezpieczenie prywatne – takie jak Szlaki bez Granic – zapewnia pokrycie kosztów leczenia bez względu na status przychodni czy szpitala, z którego usług korzystamy.

EKUZ nie pokrywa także kosztów akcji ratunkowej w górach ani powrotu do kraju.

Wybierając ubezpieczenie Szlaki bez Granic, masz pewność, że koszt pomocy udzielonej przez służby ratownicze i placówki medyczne zostanie pokryty. Program posiada zakres ochrony dobrany do potrzeb miłośników turystyki górskiej.